REGULAMENTUL CONCURSULUI "BUN DE LUAT"

 
+9 click pentru
galerie

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei este ANTENA GROUP S.A., cu sediul social în București, strada Ficusului, nr. 44A, etaj 4A, sector 1, și adresa de corespondență în București, IRIDE Park, Str. Dimitrie Pompeiu, Nr 9-9A, clădirea 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3765/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1599030, cont bancar RO52BRDE450SV01035954500 deschis la BRD – GSG Derularea Campaniei se va face prin intermediul postului Antena Stars. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe campania în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace mass-media. 

II. LOCUL ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul BUN DE LUAT se desfășoară în perioada 25 februarie 2017 – 28 Iulie 2017, în cadrul emisiunii Răi da Buni, difuzată de luni până vineri, între orele 19:45 - 21:45, pe postul de televiziune Antena Stars.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Participarea la concurs a telespectatorilor atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți. La acest concurs poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a împlinit 18 ani, la data începerii campaniei. Participarea la concursul Bun de luat implică acceptarea ca numele, pagina de Facebook, fotografiile și materialele filmate cu participanții să poată fi făcute publice și folosite în scop editorial sau publicitar fără niciun fel de pretenții din partea participanților. 

IV. MECANISMUL DE CONCURS

În perioada 24 februarie 2017 – 20 iulie 2017, se fac înscrieri în concurs. 

Vineri, 28 iulie 2017 va avea loc finala în care se va anunța câștigătorul stabilit prin vot.

În perioada septembrie - octombrie 2017  va avea loc nunta oferită ca premiu cuplului câștigător care a obținut cele mai multe voturi. 

 

PASUL I

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS constă în: 

trimiterea unui mesaj pe pagina oficială de FACEBOOK RAI DA BUNI care să conțină: NUMELE COMPLET al participantului, un NUMĂR DE CONTACT, POVESTEA DE DRAGOSTE și MODUL/IDEEA de CERERE ÎN CĂSĂTORIE. 

ECHIPA RĂI DA BUNI și ANTENA STARS va pune la dispoziția participantului la concursului Bun de Luat toată aparatura tehnică, cât și toate resursele necesare să interpreteze, regizeze, să filmeze cu aparatură profesională tv, să editeze și să monteze materialul audio-video conținând CEREREA ÎN CĂSĂTORIE și povestea cuplului, disponibile la acel moment. 

PASUL II

PARTICIPAREA LA CONCURS 

Participanții la concursul BUN DE LUAT sunt selecționați în urma unui preinterviu telefonic cu unul dintre membrii echipei RAI DA BUNI (redactor, reporter sau producător) în care se iau în calcul toate detaliile de conținut și tehnice și se stabilește de comun acord scenariul pentru cererea în căsătorie.

PASUL III

PARTICIPANTUL LA CONCURS

Își dă acordul, atât pentru el, cât și pentru partenerul înscris automat în concurs, să accepte și să respecte condițiile de participare la concurs. 

Materialele filmate vor fi difuzate în cadrul emisiunii RĂI DA BUNI la o dată stabilită de comun acord cu participantul care trebuie să fie prezent în platoul emisiunii în data și la ora difuzării materialului pe postul Antena Stars. 

FINALA CONCURSULUI 

Va avea loc vineri, 28 iulie 2017, între orele 19:45 - 21:45 în cadrul emisiunii RĂI DA BUNI, pe postul de televiziune Antena Stars. 

Toți participanții la concursul BUN DE LUAT vor fi prezenți pe data de 28 iulie 2017 în platoul emisiunii RĂI DA BUNI prezentată de MIHAI MORAR. 

Telespectatorii vor avea fix o oră și treizeci de minute pentru a vota CEREREA ÎN CĂSĂTORIE preferată. 

Pozele cu fiecare cuplu în parte vor fi postate într-un album pe pagina oficială de facebook RĂI DA BUNI. 

POZA CUPLULUI cu cele mai multe LIKE-uri va câștiga marele PREMIU. 

DURATA DE VOTARE este de o oră și treizeci de minute. MIHAI MORAR va anunța START VOT la ora 20:00 și STOP VOT la ora 21:30. 

PREMIUL CONCURSULUI BUN DE LUAT este o NUNTĂ 

ECHIPA RĂI DA BUNI se obligă să organizeze NUNTA cuplului câștigător. 

CÂȘTIGĂTORUL împreună cu echipa RĂI DA BUNI decid un plan de organizare al nunții. 

CÂȘTIGĂTORUL este prezent la toate momentele importante în organizarea nunții, stabilite împreună cu ECHIPA RĂI DA BUNI. 

TOATE MOMENTELE IMPORTANTE ALE NUNȚII (tot ce ține de organizarea nunții) se desfășoară conform condițiilor de participare în concurs. 

NUNTA va avea loc la data stabilită de CÂȘTIGĂTOR împreună cu ECHIPA RĂI DA BUNI și va fi difuzată în perioada SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2017 în cadrul emisiunii RĂI DA BUNI. Data exactă a difuzării nunții integrale în cadrul emisiunii va fi anunță în prima săptămână a difuzării noului sezon RĂI DA BUNI, 4 - 8 septembrie 2017. Câștigătorul va fi prezent în platoul emisiunii la data difuzării materialului conținând nunta integral. 

ECHIPA RĂI DA BUNI și ANTENA STARS se va implica în organizarea nunții, în tot ce însemnă: locație, meniu, program artistic, ținute vestimentare miri și absolut tot ce este necesar în organizarea nunții, în limita resurselor și a aparaturii tehnice disponibile la acel moment. 

NU SUNT ACCEPTATE ÎN CONCURS 

CERERILE ÎN CĂSĂTORIE care pun în pericol viața participanților, integritatea fizică, psihică sau morală a acestora sau a echipei Rai da Buni/Antena Stars. 

RETRAGEREA DIN CONCURS este posibilă doar în caz de FORȚĂ MAJORĂ, însemnând calamitate națională sau deces. 

In masura in care cuplul castigator nu mai doreste sa se casatoreasca/se retrage, Organizatorul va selecta un alt cuplu (respectiv urmatorul clasat).

V. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

Valoarea premiului este de maxim 10.000 EUR (respectiv cate 5000 EUR pentru fiecare din cei doi castigatori din cuplu).

Valoarea efectiva a premiului va fi stabilita ulterior definitivarii tuturor costurilor efectuate pentru organizarea nuntii.

VI. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE

Premiul acordat consta strict in suportarea cheluielilor de organizare a nuntii pentru cuplul castigator, nu este transmisibil catre alte persoane si nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici preschimbat in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorilor.

VII. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul isi asuma raspunderea suportarii si achitarii impozitelor pe venitul obtinut de fiecare castigator ca urmare a castigarii premiului concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi virat la bugetul de stat in termenul legal.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin semnarea prezentului Regulament sunt de acord in mod expres si neechivoc ca Antena TV Group SA sa proceseze inclusiv prin mijloace automate si sa utilizeze in orice scop avand legatura cu emisiunea concurs datele cu caracter personal ale concurentului (nume, prenume, adresa, data nasterii, adresa de email si telefon), precum si alte date pe care concurentul le va comunica, dupa cum va fi necesar pe parcursul Programului (ex. cod numeric personal), inclusiv vocea si imaginea concurentului (inclusiv dar fara a se limita la inregistrarea vocii si/sau imaginii folosind camera ascunsa). Cunosc drepturile ce-mi sunt conferite de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv dreptul la informare, dreptul de acces, de interventie si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si faptul ca pot sa le exercit printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul Antenei TV Group SA, precum si dreptul de a se adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi nu contravine si nu afecteaza cesiunea drepturilor patrimoniale de autor si conexe cesionate in totalitate de concurent Antenei TV Group SA conform contractului de participare la emisiunea-concurs, Antena TV Group SA fiind indreptatita sa exercite orice drepturi astfel dobandite in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu concurentul.

(1) Informarea persoanei vizate 

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; 

b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; 

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; 

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii. 

(2) Dreptul de acces la date 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; 

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; 

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; 

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; 

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. 

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 

(3) Dreptul de interventie asupra datelor 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: 

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; 

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 

(4) Dreptul de opozitie 

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. 

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. 

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). 

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; 

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a). 

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii: 

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim; 

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate. 

(6) Dreptul de a se adresa justitiei 

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

ANTENA TV GROUP SA
  


⏩ Vezi toate emisiunile Antena Stars, online, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/AQsSDVc

facebook whatsapp twitter pinterest