REGULAMENTUL CONCURSULUI Cel mai trăznit “SELFIE” cu Realizatorul “Agentul Vip”, Cristian Brancu

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Organizatorul concursului este S.C. AntenaTvGroup S.A, cu sediul in Bucuresti, Str Ficusului nr. 44A, et 4A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40 /3765/1991, Cod Unic de Inregistrare RO1599030, inregistrata in scopuri de TVA, cod IBAN nr. RO65RZBR0000060010162592, deschis la Banca Raiffeisen sucursala SMB, legal reprezentata prin d-nul Cristian Ionescu in calitate de Channel Manager Antena Stars si d-na Luminita Stoian in calitate de Director Economic.

Concursul se va derula pe pagina de facebook a emisiunii “Agentul Vip” selectandu-se cea mai haioasa fotografie de tip selfie facuta langa ecranul televizorului astfel incat  sa apara atat participantul concursului cat si realizatorul emisiunii ”Agentul Vip”. cu??? sau de catre???? realizatorul emisiunii.Premiile acordate in cadrul concursului vor fi prezentate in cadrul emisiunii “Agentul VIP”, iar castigatorii vor fi anuntati zilnic, pentru ziua precedenta de concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace de comunicare.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 01.07 – 31.07.2015

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-    ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
-    ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-    ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);
-    ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs si acordarii premiilor.

Pentru identificare si pentru ridicarea sau intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la concurs, in sensul ca nu li se vor acorda nici un fel premii.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Concursul se desfasoara in perioada 01.07 – 31.07.2015, zilnic ,., anuntandu-se atat in cadrul emisiunii “Agentul Vip” si  cat si pe pagina de facebook a emisiunii. Va fi desemnat un singur castigator pe zi, care va fi ales de catre echipa “Agentul Vip”, si care va fi anuntat in ziua urmatoare, in cadrul emisiunii. Se va alege cea mai haioasa fotografie de tip selfie facuta langa ecranul televizorului astfel incat  sa apara atat participantul concursului cat si realizatorul emisiunii ”Agentul Vip”.Criteriul de selectie este” “Selfie-ul cel mai haios al zilei”.

Pasul 1 – Inregistrarea in concurs
Pentru inregistrare participanţii trebuie să urmareasca emisiunea Agentul Vip intre orele 22.00 – 0.15, in fiecare zi de luni pana vineri si sa acceseze pagina de facebook a emisiunii la adresa de concurs . Să citească Regulamentul de concurs si, in situatia in care opteaza pentru incriere la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:
1.    posteaza pe pagina de facebook a emisiunii o fotografie de tip “selfie” conform indicatiilor
2.    fotografia considerata cea mai cea mai haioasa va fi premiata cu produse cosmetice conform prevederilor de la capitolul v din prezentul regulament

Fotografia trebuie sa ii apartina participantului, nu trebuie sa incalce drepturile de autor si/sau conexe, nu trebuie sa aiba continut obscen, pornografic, calomnios, politic, discriminatoriu sau sa instige la violenta. De asemenea, fotografia postata trebuie sa fie conforma cu tema prezentului concurs, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu posta/valida/permite inscrierea fotografiilor ce nu respecta prevederile prezentului regulament.

Pasul 2 – Acordarea premiilor
Anuntarea castigatorilor va avea loc in fiecare zi, prin afisarea numelui acestuia pe pagina de concurs  www.facebook.com/agentulvip.antenastars

Dupa desemnarea castigatoarilor, acestia vor fi contactati prin intermediul contului de facebook.
Persoanele astfel contactate vor comunica organizatorului datele de contact prin intermediul contului de facebook personal, in termen de 48 ore de la data desemnarii. Castigatorii trebuie sa trimita copie dupa buletin.
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza sau, la optiunea Organizatorului, va fi acordat unei rezerve (urmatoarea fotografie selfie) selectate de organizator.

Un participant nu poate solicita contravaloarea premiului in bani sau alte servicii.
Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului.
Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face prin email si/sau telefonic pe adresa de email si/sau numarul de telefon indicate de acesta in mesajul prin care au comunicat datele de identificare.

Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul daca este din Bucuresti, precum si termenul de maxim 6 zile calendaristice in cazul in care este necesar a se prezenta pentru ridicare, in caz contrar pierzand premiul castigat. De asemenea, daca castigatorul este din provincie, premiul castigat poate fi livrat la adresa comunicata, prin curier.

In cazul in care castigatorul din Bucuresti,  dupa instiintare,  nu se prezinta in termen de maxim 6 zile calendaristice la locatia, data si in intervalul orar pentru ridicare premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se. De asemenea, daca castigatorul din provincie nu este gasit la domiciliu comunicat de catre curierul trimis pentru a livra premiul, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.
Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre Organizator si castigator. In procesul verbal se va consemna:
1.    data, ora si locul desemnarii castigatorului;
2.    numele si prenumele persoanei care a validat desemnarea;
3.    numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea contului de Facebook si a datelor identificare primite de pe acel cont)
4.    valoarea premiului acordat;
5.    in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator. 

Premiul va fi ridicat de castigator, in ziua si locatia indicata comunicata de Organizator, intr-un termen de maxim  6 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat vor fi facute publice si prin afisare pe site-ul de concurs.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.
V. PREMIILE CONCURSULUI.
Premiile acordate in acest concurs sunt urmatoarele:
15 buc. parfum pentru femei DONNA KARAN NEW YORK BE DELICIOUS APA DE PARFUM FEMEI 50 ML, in valoare unitara bruta de 209.9 lei, fiecare
15 buc. parfum pentru barbati LALIQUE HOMMAGE APA DE TOALETA BARBATI 100 ML, in valoare unitara bruta de 279,9 lei, fiecare
Valoarea unui premiu este sub 600 lei.

Nu se impoziteaza veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de castigator pentru fiecare premiu.

VI. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.


VII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
Datele obtinute de la participantii la concurs nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele legate de acest concurs. Dupa terminarea concursului toate aceste date vor fi sterse.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.


⏩ Vezi toate emisiunile Antena Stars, online, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/AQsSDVc

facebook whatsapp twitter pinterest